Mäklare

Den här sidan är till för dig som är mäklare

Föreningens namn: RB Brf Träsnidaren
Organisationsform: Bostadsrätt
Organisationsnummer: 716415-3392
Adress: Riksbyggen, Box 3013, 903 02 Umeå
Hemsida: www.brftrasnidaren.nu

I månadsavgiften ingår vatten, bredband (1 000 Mbit/sek), kabel-TV med grundutbud, ett förråd. Fast, obligatoriskt värmetillägg tillkommer på månadsavin. Individuell mätning av hushållsel, denna debiteras tre månader i efterhand.

9 välutrustade tvättstugor finns inom området.

Kvartersgård ligger på Östermalmsgatan 28F inrymmande expedition, kvarterslokal, 3 gästrum, bastu med relax och träningslokal. Elektroniskt bokningssystem har installerats.

Webbaserat kösystem till parkeringsplatser tillämpas via Riksbyggens hemsida, Mitt Riksbyggen.

Sappa är föreningens leverantör av internet och tv-kanaler.

Föreningen godkänner samägande.

Endast en Kommun eller Region godkänns som juridiska köpare.

Tomtmarken är friköpt.

Parkering
Föreningen har totalt 151 bilplatser samt 10 MC-platser i garaget. Ovan jord finns 42 uthyrningsplatser varav 8 i carport. Därutöver finns 16 p-platser för gäster varav 1 handikapplats

Garageplats 600 kr/månad
Carport 465 kr/månad
Motorvärmarplats 335 kr/månad
MC-plats inkl elcykel 153 kr/månad

Ett antal laddboxar för elbil finns installerat utomhus och föreningen förbereder även för utbyggnad av fler elbilsplatser i garaget. Riksbyggen ansvarar för köhanteringen till dessa platser på ett liknande sätt som köhantering till övriga parkeringsplatser. Utöver hyran för P-platsen tillkommer 200 kr per månad i hyra av laddbox. Därtill kommer en kostnad för elförbrukning som debiteras med samma kostnad kWh som enskild förbrukning i lägenheten.

Alla bostadsrätter har ett gästparkeringskort som kan användas på Östermalmsgatan till en kostnad av 25 kr per dygn.

Hemförsäkring
Den boende står själv för hemförsäkring, bostadsrättstillägget står föreningen för. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam.

Avgiftshöjning
I februari 2023 höjdes månadsavgiften 5% och bilplatserna med 17,5%.
I februari 2024 höjdes månadsavgiften med ytterligare 11,3%
(bilplatser oförändrat).

På gång i föreningen
Nya porttelefoner kommer inom kort att installeras.
Montering av solcellspaneler har tidigare genomförts på två av föreningens tak och fortsätter med ytterligare ett tak under 2024.

Balkonger
Balkongernas storlek är 5-6 kvm och är upplåtna med bostadsrätt.

Förråd
Förråden är upplåtna med bostadsrätt. Därtill finns det ett antal extraförråd att hyra via Riksbyggens köportal. Förrådens storlek varierar mellan 7-12 kvm.

Cykelparkering
Föreningen har ett flertal cykelskjul med tak och rörelsestyrd belysning. Det finns också två stora källarförråd för vinterförvaring av cyklar.

Källsortering och sopor
Soprummet är renoverat och ombyggt för källsortering för hushållssopor. Grovsopor hänvisas till stadens återvinningscentraler.

Husens skick
Styrelsen följer den upprättade underhållsplanen vad gäller underhåll varje år.
Regelbundna besiktningar av våtrum utförs
Stambyte är inte aktuellt i närtid.

2023 byttes samtliga trapphusdörrar till säkerhetsdörrar
Uppdatering av cirkulationspumpar, magnetitfilter och tryckhållningssystem
2020-2022 skedde byte av ytterdörrar till säkerhetsdörrar
2019 Besiktning har utförts på alla våtrum. Alla medlemmar har fått besiktningsprotokoll om eventuella åtgärder. Ett nytt elektroniskt bokningssystem för kvarterslokalen, gästrummen, bastun, gymmet och i en tvättstuga Östermalmsgatan 28 har installerats.
2018 Spolning/rensning av samtliga avlopp, översyn av samtliga takpannor och trasiga pannor har ersatts med nya, renovering/rengöring av brunnar på parkeringsdäck har påbörjats samt omfattande renoveringsarbete av vissa fasader p.g.a froståverkan har åtgärdats.
2016-2017 Ventilationen har bytts till centrala ventilationsaggregat i de 133 lägenheter som inte haft det sedan tidigare
2014 Ny belysning i garaget. Styrenheter i undercentraler utbytta och värmeväxlare rengjorda.
2012 Årsavgiften sänktes med 12 %